top of page

ARTY, tvrtka s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: ARTY d.o.o.Sjedište: Zemljoradnička 21b,
52470 Umag (Umago), Hrvatska
OIB: 47138448362

Upisano kod Trgovačkog Suda u Rijeci
pod brojem: MBS 040007781
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Uprava: Valter Sirotić

ŽIRO RAČUNI:
Zagrebačka Banka d.d.  Zagreb - IBAN HR5123600001101262471
Istarska Kreditna Banka Umag d.d. - IBAN HR 1023800061140005773

 

Telefoni: +385 52 720 500, 741 349
Radno vrijeme: pon-pet od 08-16 h

bottom of page