dr. sc. Marija Ivaniš

Poslovna etika i duhovnost u preocesu korporativnog upravljanja