Vjeran Tripčić - Napokon sami

Zbirka kratkih priča, prijelom, dizajn, uvez